RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Jelen regisztráció elküldése megrendelésnek minősül, melyről a résztvevő automatikus visszaigazolást kap. Ha a visszaigazolás pár percen belül nem érkezik meg a megadott email címre, kérjük, ellenőrizze spam mappáját is, illetve lépjen velünk kapcsolatba a hello@bookdirect.hu email címen.

Fizetési feltételek:
A NetHotelBooking Kft. a jelentkezés után automatikus emailben küldi a részvételi díj kiegyenlítéséhez szükséges információkat a regisztrációkor megadott emailcímre. A részvételi díjról szóló e-számla a díj utalása után 2 munkanapon belül kerül kiállításra. A rendezvényen való részvétel feltétele a részvételi díj 5 napon belül történő kifizetése.

Lemondási feltételek:
A NetHotelBooking Kft. lemondást csak írásban, emailen fogad el, legkésőbb a rendezvény kezdete előtt 6 munkanappal.
Amennyiben a résztvevő a részvételét a rendezvény kezdete előtti 6 munkanapon belüli időszakban mondja le, a részvételi díj 100%-át köteles kötbér címén megfizetni.
Ha a résztvevő a rendezvényen nem jelenik meg, ez a rendezvény kezdete előtti 6 napon belüli időszakban történő lemondásnak minősül.
A regisztráció más személyre átruházható.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Személyes adatoknak a bookdirect.hu honlapon folytatott kezelésével összefüggésben

A NetHotelBooking Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A épület, cégjegyzékszám: 19-09-512827, a továbbiakban: „Adatkezelő”) BookDirect MeetUp címmel szervez szállásfoglalási-turisztikai konferenciákat. A konferenciákon való részvétel regisztrációhoz kötött, ennél fogva szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár. A jelen dokumentum célja, hogy közérthető formában nyújtson tájékoztatást a személyes adatok kezelésével járó folyamatokról, az adatkezelés feltételeiről.

Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki. A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.

A személyes adatok kezelője valamennyi, jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelés esetén: NetHotelBooking Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A épület; telefon: + 36 88 783 704; e-mail: hello@bookdirect.hu).

Kapcsolati űrlapon keresztül történő kommunikációval összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő a bookdirect.hu honlapon kapcsolati űrlapot rendszeresített, hogy az ajánlatkérésekkel, a konferencia-regisztrációval kapcsolatos egyéb megkereséseket megkönnyítse. A megkeresések befogadásával a NetHotelBooking Kft. a jogszabályok értelmében adatkezelővé válik, erre tekintettel pedig az adatkezelési tájékoztatót szükséges nyújtania az adatkezelés feltételeiről és garanciáiról.

A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolat létesítése az érintett, illetve az általa képviselt társaság és az Adatkezelő között.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A jelen tájékoztató elfogadásával és adatainak elküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. Az adatoknak az adatfelvételtől számított 12. hónap végéig történő megőrzését egyébként az Adatkezelő jogos érdeke is alátámasztja: az Adatkezelőnek ugyanis jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy adott esetben igazolni tudja az érintett felé kommunikált jognyilatkozatait, az esetleges jogviták megoldása során felhasználható okiratokat megőrizhesse.

Az érintettek köre: a kapcsolati űrlapot kitöltő természetes személyek, függetlenül attól, hogy saját nevükben küldenek üzenetet vagy gazdasági társaságok, szálláshelyet képviselnek-e.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, továbbá az üzenetben az érintett által esetlegesen megadott további személyes adatok.

Az adatok címzettjei: az adatokat kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai, továbbá az adatfeldolgozó ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő az adatok felvételét követő 12. hónap végéig kezeli, ez követően azokat törli. Amennyiben az ajánlat alapján a Felek között szerződés jön létre, a szerződésben foglalt feltételek szerint, a szerződés teljesítése érdekében kezeli az Adatkezelő a kapcsolattartó adatait, egyéb esetben a megadott adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe a következők szerint:

Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozói feladat leírása:
Creative Management Kft. szerverszolgáltatás, tárhely-szolgáltatás

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén azonban az érintett nem tud tájékoztatást, ajánlatot kérni, nem tudja írásban felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel a honlapon keresztül.

A konferenciára történő regisztrációval összefüggő adatkezelés

A BookDirect MeetUp konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött, a regisztráció során az érintett magánszemély személyes adatokat bocsát az Adatkezelő rendelkezésére. E személyes adatokat az Adatkezelő a következők szerint kezeli.

A személyes adatok kezelésének célja: a regisztráló személy azonosítása, a konferencián való részvételének biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: részben az érintett hozzájárulása: A jelen tájékoztató elfogadásával és adatainak elküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. Az adatoknak az adatfelvételtől számított 5 évig történő kezelését az Adatkezelő jogos érdeke támasztja alá: az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a regisztráció tényét, az abból eredő igényeit az esetleges jogviták során igazolni tudja.

Az érintettek köre: a kapcsolati űrlapot kitöltő természetes személyek, függetlenül attól, hogy saját nevükben küldenek üzenetet vagy gazdasági társaságok, szálláshelyet képviselnek-e.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, a munkáltató szálloda neve és az érintett munkaköre (beosztása)

Az adatok címzettjei: az adatokat az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai, továbbá az adatfeldolgozók ismerhetik meg. Az adatokat továbbítjuk továbbá a konferencia partnereinek, akiknek személyéről a következő linken adunk tájékoztatást: www.bookdirect.hu

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő az adatok felvételét követő 5. év végéig kezeli.

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe a következők szerint:

Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozói feladat leírása:
Creative Management Kft. szerverszolgáltatás, tárhely-szolgáltatás
The Rocket Science Group Ltd. (US) a konferenciával kapcsolatos híreket, fejleményeket tartalmazó hírlevelek a Mailchimp program útján. Az adatfeldolgozó csatlakozott az EU és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi egyezményhez (Privacy Shield Agreement), így a GDPR alapján az adatfeldolgozói feladatokat láthat el.

Fénykép-, hang- és videofelvételekkel összefüggő adatkezelés

A konferencián kép- és videofelvételek készülhetnek, amelyeket az Adatkezelő a rendezvény népszerűsítésére kíván használni.

A személyes adatok kezelésének célja: a konferencia népszerűsítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A tájékoztató elfogadásával és adatainak elküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az érintettek köre: a rendezvényen megjelenő természetes személyek, résztvevők.

A kezelt személyes adatok köre: képmás, esetlegesen az érintett hangja, a felvételeken megjelenő egyéb személyes adatok.

Az adatok címzettjei: az adatokat megismerhetik az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai, továbbá az adatfeldolgozók, illetve a rendezvény szponzorai. A felvételekből összeállított videofelvételeket, mood-filmet az Adatkezelő a saját honlapjain, valamint marketing célú felületein, a Youtube-on nyilvánosságra hozhatja.

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat az Adatkezelő határozatlan ideig, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozói feladat leírása:
Creative Management Kft. szerverszolgáltatás, tárhely-szolgáltatás
Molnár Péter egyéni vállalkozó videófelvételek, mood-film készítése

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe a következők szerint:

Hírlevél-szolgáltatással összefüggő adatkezelés

A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolat létesítése az érintett, illetve az általa képviselt társaság és az Adatkezelő között, tájékoztatás az Adatkezelő híreiről, új szolgáltatatásairól.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A tájékoztató elfogadásával és adatainak elküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az érintettek köre: a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, a szálláshely, amelynek képviseletében az érintett feliratkozik a hírlevél-szolgáltatásra.

Az adatok címzettjei: az adatokat kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai, továbbá az adatfeldolgozók ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján található linkre kattintva vagy az Adatkezelő fent megjelölt e-mail címére küldött levél útján.

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe a következők szerint:

Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozói feladat leírása:
Creative Management Kft. szerverszolgáltatás, tárhely-szolgáltatás
The Rocket Science Group Ltd. (US) Hírlevél-szolgáltatás. Az adatfeldolgozó csatlakozott az EU és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi egyezményhez (Privacy Shield Agreement), így a GDPR alapján az adatfeldolgozói feladatokat láthat el.

Az érintett jogai, valamennyi, a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelés esetében

Az érintett személy

  1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. kérelmezheti azok helyesbítését,
  3. kérelmezheti azok törlését,
  4. visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
  5. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
  6. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
  7. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az adatkezelő.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, az adatfeldolgozók a velük kötött szerződésben a GDPR 28. cikke szerinti garanciákat vállalták a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési címe: 1374 Budapest, Pf.: 603., telefon: +36 1 391 1400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Egyéb: az adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a tájékoztató szerinti kezeléséhez és továbbításához.

Veszprém, 2019. január 22.

NetHotelBooking Kft.
Adatkezelő